Астрофизика

Астрофизиката е обединението на два клона на науката, физика и астрономия, с които може да се обясни структурата, състава, явленията и свойствата на звездите и други звездни тела.

Научните изследвания са установили, че законите на физиката и химията са универсални, поради което могат да се прилагат към небесните тела в космоса, следователно физиката и астрономията могат да работят ръка за ръка.

Астрофизиката е експериментална наука, основава се на наблюдението на явленията и свойствата на звездните тела чрез астрономия, което може да се обясни чрез законите и формулите на физиката.

Предистория на астрофизиката

Ученият J. von Fraunhofer е един от бащите на съвременната астрофизика. Неговите наблюдения и анализ през 19 век се фокусират върху наблюдението на слънчевата светлина чрез спектроскоп (научен инструмент, който разгражда светлината до нейните основни цветове).

Тези изследвания и наблюдения доведоха до нов метод за анализ, чрез който може да се определи и класифицира химическият състав на най -отдалечените звезди.

Какво изучава астрофизиката

Астрофизиката е експериментална наука, която фокусира изследванията си върху наблюдението, теориите и хипотезите на физическите състави на звездни тела като звезди и структурата на междузвездната материя (облаци, газове и прах в космоса).

Използваните от астрофизиците телескопи имат специални свойства, които им позволяват да заснемат изображения, които концентрират светлината и температурата на звездите.

  • Слънчева система: Астрофизичните изследвания се занимават с разбирането как е изградена Слънчевата система и свързаните с нея системи.
  • Звезди: вътрешният състав на звездите и експлозиите, известни като гама лъчи, се наблюдават и анализират.
  • Астрофизиката изучава структурата и състава на галактиката и централната дупка в нея. Той също така отговаря за провеждането на изследвания върху извънгалактическата физика и Вселената като цяло.
  • Астрофизиката е интердисциплинарна наука, тъй като тя не само свързва астрономията с физиката, но и се основава на други науки като химия, математика и геология.

Междувременно това е наука, която поражда голям интерес и затова се изучава от голям брой студенти, особено защото се стреми да даде отговори за произхода на различни аспекти на природата и защото включва значително технологично развитие.

Термоядрена астрофизика

Термоядрената астрофизика изучава ядрени процеси, които освобождават големи количества енергия под формата на частици или електромагнитно излъчване, тоест термоядрени реакции.

Има два вида термоядрени реакции. Реакции на ядрен синтез, които се случват на слънцето и звездите, генериращи енергия, и реакции на ядрено делене, които се използват в атомните електроцентрали.

Вижте също Ядрено делене.

Термоядрената енергия е неизчерпаема и много по -евтина поради процеса на извличане в сравнение с други източници на енергия.

Тагове:  Религия И Духовност Общ Поговорки И Поговорки