Значението на занаятите

Какво е занаятите:

Като занаяти наричаме изкуството и техниката на ръчно изработване на предмети или продукти, с малко или без намеса на машини и според традиционните методи.

В този смисъл занаятите се състоят от ръчна работа със суровини, обикновено от региона или местността, която занаятчията обитава, като се използват методи и техники, които са нематериално наследство на тяхната специфична културна общност.

В занаятчийската работа често се използват елементарни инструменти или инструменти, а автоматизирани машини или процеси се използват рядко. Понякога обаче някои процеси на механични функции се използват за ускоряване на определени задачи.

Вижте повече за процеса на Artisan.

Занаятчийските продукти имат уникална стойност, тъй като са израз на символичните или идеологическите ценности на една култура и са направени с особено качество и майсторство от много древни техники, които варират в различните региони, от културата до културата и дори в зависимост от климата, ресурсите или историята на дадено място.

Занаятчийските произведения могат да имат различни приложения, вариращи от домашни и декоративни, до церемониални или символични употреби, или като облекло или инструменти за работа.

Някои клонове на занаятите са керамика, бижута, керамика, кошничарство, изработка на шкафове, златарство, седларство, дърворезба или гоблен.

Продуктите, произведени чрез промишлени техники и процеси, са основната конкуренция за занаятите, тъй като те имат по -добро разпространение и се произвеждат на значително по -ниска цена. Занаятите обаче имат по -голяма символична и културна стойност.

Вижте повече за Техническия процес.

Изкуства и занаяти

Занаятите не трябва да се бъркат с занаятите. Занаятите са произведения, извършвани с ръце, особено от ученици, за да се научат да работят с различни техники и материали. От друга страна, занаятите, също ръчно изработени, използващи набор от традиционни техники, имат уникална художествена, културна и символична стойност.

Тагове:  Изрази-На-Английски Наука Общ