Значение на ефемерното изкуство

Какво е ефемерно изкуство:

Ефемерното изкуство е естетически израз на временна продължителност. Ефимерната концепция идва от гръцкото ἐφήμερος (ephḗmeros), което означава „един ден“.

Една от целите на този вид произведения на изкуството е да се провери преходността на живота и смъртността.

Ефемерното изкуство използва преходността като художествен обект, изразявайки емоциите, които възникват естествено, когато видим или усетим, че нещо красиво или естетически приятно изчезва завинаги, оставяйки само спомен.

Конфликтът между обективната реалност и паметта за нещо, което вече не съществува, е това, което определя дали едно изкуство е ефимерно или не.

На английски се превежда като ефимерно изкуство.

Характеристики на ефимерното изкуство

Ефемерното изкуство се характеризира със своята преходност. През 1916 г., когато идеите на дадаизма и производителност, възниква това, което се нарича "ефемерно действие" или "екшън изкуство", което се състои от представления, инсталации и спорадични интервенции за две цели:

  1. Че изненадата прави обществеността ценна на идеите и
  2. Това изкуство изчезва, за да не стане стока.

Като съвременен пример за ефимерно изкуство имаме изложбата на испанския художник Микел Барсело. В тази изложба Барсело създава картина в реално време за 10 минути с мастила, които изчезват, когато водата се изпари. Микел Барсело определи това преживяване като „наблюдение на изчезването“, което отговаря на дефиницията за това какво е ефимерното изкуство.

Примери за ефимерно изкуство

Ледени скулптури

Изрази на ефимерно изкуство могат да бъдат намерени в скулптури с материали, които няма да издържат във формата си, като скулптури от пясък и лед.

Кафе с пяна

Ефемерното изкуство може да бъде създадено и в храната, като изкуство с кафена пяна или ефимерно изкуство, направено в плодове.

Сценичните изкуства

В рамка на концептуалното изкуство, ефимерното изкуство се свързва с екшън изкуството, изразено чрез изпълнение, инсталации, събития и космически интервенции. В този смисъл уличното изкуство също се счита за ефимерно изкуство, защото не е създадено, за да продължи.

Тагове:  Изрази-На-Английски Наука Поговорки И Поговорки