Значението на анаболизма

Какво е анаболизъм:

Анаболизмът или биосинтезата е метаболитен процес, при който сложни вещества се генерират от други по -прости вещества. Думата идва от гръцки Ана, което означава "нагоре", и кит, което означава „стартиране“.

Анаболизмът е една от дейностите, които метаболизмът извършва. Той се допълва от процес, наречен катаболизъм, чиято основна функция е да извлича енергия за клетките, като разгражда сложните хранителни вещества до прости продукти.

За да бъде животът възможен, всички живи същества завършват метаболитните процеси. В този смисъл и растенията, и животните регистрират анаболни процеси, но те са от различно естество и следователно получават различни имена. Например глюконеогенеза, фотосинтеза, хемосинтеза и др. Всички тези процеси получават родовото име на анаболния път.

В случая на растенията, анаболният процес на фотосинтеза им позволява да получат гликоза от водни молекули (H20) и молекули въглероден диоксид (CO2).

В случая на хората процесът е стратегически свързан с образуването на мускулна тъкан, което става от консумацията на енергия. Така протеините се синтезират от аминокиселини. Следователно анаболните процеси могат да бъдат стимулирани чрез високо протеинова диета и упражнения.

Функции на анаболизма

Сред основните функции на анаболизма могат да се откроят следните:

  • Той позволява образуването на клетки и следователно на тъкани.
  • Увеличава мускулната маса;
  • Той съхранява енергия чрез химически връзки в органични молекули.

Вижте също:

  • Метаболизъм.
  • Протеини

Тагове:  Изрази-На-Английски Поговорки И Поговорки Религия И Духовност