Значението на Alien

Какво е Alien:

Извънземно се отнася до същество, което принадлежи на друго място, непознат или извънземен.

Според латинския си произход думата чужденец се отнася до нещо или някой, който е роден на друго място. Произлиза от латински извънземно посочване на друго място, -ген- което се отнася до раждането или произхода и наставката -да се посочен от агент.

Думата извънземен се използва за означаване на някой, който не принадлежи на определено място, например „Чувствам се като извънземен в тази страна“. В този контекст думата е синоним на чужденец, непознат.

Извънземното се използва и за обозначаване на нещо непознато, смущаващо или необичайно, например „Това е извънземна култура“.

Извънземното се използва като синоним на извънземни, тоест същества, които идват от друга планета. Планетите, които биха могли да приемат някаква форма на живот, са класифицирани като екзопланети, планети с характеристики, подобни на Земята, а също се въртят около звезда.

Вижте също Exoplanet.

Извънземните са свързани с неидентифицирани летящи обекти (НЛО).

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Религия И Духовност Общ