Значение на адсорбцията

Какво е адсорбция:

Адсорбцията е процесът, при който атомите или молекулите на едно вещество се задържат на повърхността на друго вещество.

В химията и физиката адсорбцията е повърхностно явление, при което компонент има тенденция да се концентрира на границата на взаимодействие, тоест между една и друга фаза на различни вещества.

При адсорбцията веществото, което мигрира към повърхността, се нарича адсорбат и повърхността, върху която протича процесът, се идентифицира като адсорбент.

Има два вида адсорбция: физическа и химическа.

Физическата адсорбция или физисорбцията е явлението, при което адсорбатът запазва своята идентичност чрез образуване на многослойни. Този вид адсорбция е обратим, ако температурата се повиши и налягането падне.

При химическа адсорбция или хемосорбция адсорбатът обикновено губи своята идентичност и образуването му е еднослойно. Този процес е необратим.

Изотермите на адсорбция е равновесното съотношение между адсорбирания газ и налягането на газа, с други думи, това е общото съотношение между количеството газ, адсорбирано от твърдо вещество при постоянна температура.

Адсорбция и абсорбция

Адсорбцията е повърхностно явление, което се намира между две вещества. Адсорбатът се залепва за повърхността на едно от веществата, без да е част от някое от тях. Съставът на адсорбцията е различен от този на първоначалните фази, например адсорбция с активен въглен за дехлориране на вода.

От друга страна, абсорбцията е физическото проникване на едно вещество в друго, какъвто е например химическият случай на отделяне на газовете с помощта на течен разтворител, който абсорбира един от газовете, за да създаде ново вещество.

Тагове:  Поговорки И Поговорки Наука Религия И Духовност