7 примера за солидарност

Солидарността се отнася до всички онези действия, които се характеризират с споделяне и предоставяне на материална или сантиментална помощ на другите, без да се очаква нищо в замяна. Солидарността е ценност, която търси общото благо.

Чрез солидарност хората, индивидуално или в групи, осигуряват своята подкрепа, защита, сътрудничество и помощ на всички, които се нуждаят от нея.

Знаеш как да слушаш

Отделянето на няколко минути, за да изслушате внимателно този скърбящ човек, който трябва да изрази чувствата си към конкретна ситуация и, когато е възможно, да даде подкрепа, съвет или просто да изслуша, е пример за солидарност и подкрепа.

Грижете се за животните

Предлагането и даването на храна и лекарства на изоставени, безпомощни или живеещи на улицата и дори в асоциации за защита на животните е пример за солидарност. Грижата и зачитането на околната среда също е акт на солидарност.

Занимавайте се с доброволческа работа

Приближаването до обществени институции като болници, здравни центрове или Червения кръст и доброволчество, извършване на развлекателни дейности за деца или правене на парични дарения, лекарства или играчки е акт на солидарност, който помага на най -нуждаещите се да се чувстват по -добре.

Оказвайте първа помощ

Солидарността става осезаема, когато се окаже помощ или първа помощ на човек или животно в опасна ситуация, било поради пътнотранспортно произшествие или природни бедствия като свлачища, земетресения, наводнения, пожари и др.

Също така е пример за солидарност да бъдете донор на кръв и дори на органи, тъй като хората могат да си сътрудничат, за да спасят живота на други същества, които по различни причини имат някакъв вид заболяване или дефицит във функционирането на техните органи.

Дай седалката

Акт на солидарност е да се откаже от мястото в обществения транспорт или да се подреди на възрастни хора, бременни жени или с деца и дори на този човек, който изразява, че чувства някакъв симптом на общо неразположение.

Сътрудничество в заниманията на децата

Вие сте човек на солидарност, когато участвате като доброволец в различни обществени и образователни институции с ниски доходи, за да допълвате знанията на учениците чрез различни развлекателни дейности, които дори предават социални ценности.

Разпределете финансова помощ с нестопанска цел

Друг пример за солидарност е, когато хората по различни начини могат да предоставят икономическа или финансова помощ на институции, семейства или по -специално на отделни лица, за да помогнат за решаването на паричен проблем, който евентуално решава здравословна или хранителна ситуация.

Тагове:  Поговорки И Поговорки Религия И Духовност Наука