7 примера за етика в ежедневието

Етиката е частта от философията, която отразява моралния факт, тоест това, което е правилно или грешно. Така в ежедневния си живот ние се придържаме към определени принципи или норми, които ръководят или ориентират поведението ни. По този начин можем да различим кое е добро от кое не, правилно от грешно.

Етиката може да се наблюдава във всекидневния ни живот във всички действия, решения и поведение, с които се държим, независимо дали на работа или в училище, по отношение на нашите близки или с други хора, както и с околната среда.

Благодарение на зачитането на всички тези принципи и правила създаваме подходящи условия за съвместно съществуване в обществото. Поради тази причина по -долу ще обсъдим седем примера за етика в различни области на нашето ежедневие.

1. Лична етика

Етиката може да се приложи към личния живот на някого, който включва не само отношенията им със семейството, приятелите и партньора, но и отношенията им със себе си и начина, по който действат и вземат решения въз основа на техните основни морални ценности.

По този начин етиката в личния живот също се пресича от чувствата, емоциите, усещанията, мечтите, идеите и мненията на човек, които в крайна сметка са тези, които определят начина им на съществуване и поведение в живота. Интимен живот.

2. Етика в професионалния живот

На работното място професионалната етика се съдържа в деонтологичните кодекси, които регулират професионалната дейност, тоест набор от правила и принципи, които трябва да се спазват при практикуването на дадена професия.

Етичното поведение също така дава на професионалистите престиж и репутация, прави ги надеждни и демонстрира техните способности не само при изпълнението на техните задачи, но и в начина, по който се изпълняват, при спазване на моралните стандарти.

Тагове:  Изрази - Популярни Религия И Духовност Изрази-На-Английски