5 характеристики на емпатията, които са пример за нейната важност

Емпатията е способността да се идентифицира с това, което другият чувства или мисли, да споделя своите чувства и емоции. Това е здравословен начин за общуване с други хора и установяване на конструктивни и обогатяващи взаимоотношения.

Следователно, това е изключително релевантно социално умение в нашите семейни, училищни и професионални отношения. Поради тази причина по -долу ще ви кажем кои са петте характеристики на емпатията, които са пример за нейната важност.

1. Умейте да слушате

Да знаеш как да слушаш е основна характеристика на емпатията. Емпатичните хора обичат да установяват обогатяващи и конструктивни взаимоотношения. Те винаги са готови да се изслушват и са много добри разговорници. Ето защо, когато някой е ядосан или тъжен, важно е да му се даде възможност да изрази защо.

2. Разберете другия

Емпатията включва и способността да се разберат чувствата, емоциите и идеите на другия човек; не само това, което другият е способен да изрази устно, но и всичко, което той или тя проявява със своите жестове, поведение и решения.

Емпатичният човек е способен да разбере другия до степен да може да усети това, което чувства другият, и да разбере психическите му състояния по искрен начин.

В съпричастност караме другия да се чувства разбран. По този начин, когато утешаваме някого в трудни моменти, имаме емпатично отношение.

3. Идентифицирайте се с другия

Да бъдем съпричастни означава също да можем да се поставим на мястото на другия, да разберем по дълбок и искрен начин какво мислят или вярват, какво чувстват или притесняват, какво ги кара да страдат или да се радват.

По този начин емпатичният човек може да се постави в емоционалната ситуация на другия и да разбере дълбоко своите чувства, страхове или убеждения.

Това става очевидно например, когато някой се опита да ни покаже решенията на даден проблем, като си спомни, че подобни ситуации са се случвали и в миналото.

4. Бъдете подкрепящи

Емпатичният човек има висока чувствителност към това, което другите хора чувстват или страдат. Поради тази причина емпатията има много общо със солидарността, с желанието да се помогне на другите, особено когато преминават през ситуация на нужда. Пример за това е да помогнете на приятел, който изпитва трудности.

5. Бъдете уважителни

Накратко, да бъдеш съпричастен означава също да уважаваш другия в чувствата, идеите, поведението, решенията и, накратко, в начина им на съществуване и изправянето пред живота, дори ако не сме съгласни или ни харесва.

Поради тази причина емпатията е основна ценност за живот в обществото, защото ни позволява да разбираме другите хора и да уважаваме начина, по който те изразяват своите идеи, чувства и притеснения пред света.

Ние сме съпричастни, когато например подкрепяме семейството, приятелите или колегите си, когато се отправят към приключения или проекти, които понякога не можем да разберем напълно.

Тагове:  Изрази-На-Английски Общ Технологични Електронни Иновации