10 изображения и примери за разбиране на концепцията за уважение

Уважаващите се хора се открояват с отношението и начина си на действие.Уважението е една от най -важните ценности, които съществуват в различните култури, защото позволява социално взаимодействие, както и приемане на различията и нуждите на хората около нас.

Уважението трябва да бъде реципрочен акт между индивидите и позиция на толерантност. Слушането и споделянето на идеи, чувства или споразумения е начин да оцените, приемете и обмислите другия човек или обкръжението.

Самоуважение

За да ни уважават другите като хора, първо трябва да уважаваме себе си като индивиди и да приемаме и уважаваме нашите убеждения, различия и ценности, при които действаме всеки ден в заобикалящата ни среда.

Уважение към другите

Разнообразието на мислите и културите не трябва да бъде бариера между отделните хора, всички трябва да се уважаваме и да разбираме, че имаме права и задължения, които ни идентифицират като равноправни граждани.

Уважение към семейството

Семейството е една от най -важните организации във всяко общество, защото изпълнява функцията да преподава и основава човешките ценности.

Затова трябва да уважаваме всички членове на семейството, да слушаме внимателно съветите на възрастните хора, да сме благодарни и внимателни към всеки от нашите родители, баби и дядовци, братя и сестри, чичовци и други роднини.

Уважение към природата

Живите същества (хора, животни, растения) образуват верига, в която всички части са свързани, така че животът съществува на планетата Земя.

Следователно, човешките същества трябва да действат и да използват устойчиво природните ресурси, за да намалят негативните ефекти от нашите действия върху останалите живи същества, от които зависим, за да оцелеем.

Уважение към живота

Всички хора трябва да уважават и да се грижат за различните форми на живот, както човешки, така и естествени, които съществуват. Опитът или застрашаването на живота на други същества е сериозен акт на неуважение.

Уважение към възрастните хора

Към възрастните хора трябва да се отнасят с уважение и доброта, това е жест на възпитание и дори привързаност към онези хора, които често се нуждаят от помощ или компания.

Уважение към децата

Възрастните трябва да защитават грижите и образованието на най -малкия от къщата. Детството е етап от човешкото същество, който трябва да се уважава при всяко дете, той е част от личностното израстване и формира основата на човека, който ще бъде в зряла възраст.

Уважение към разнообразието

Уважението към разнообразието на мисли, мнения, религиозни убеждения, политически ориентации, наред с много други действия, които ни отличават като индивиди и общества, без да зачитаме или обезценяваме другите, трябва да се основава сред хората.

Уважение към свободата

Всички хора имат право да действат и свободно да изразяват своите чувства и мнения, стига да зачитат хората около тях и средата, в която се намират.

Политическо уважение

Във всяка страна има множество политически организации, които се различават една от друга поради своите етични, морални и политически основи. С други думи, има различни политически ориентации сред гражданите, които трябва да се зачитат освен факта, че позициите или мненията не се споделят между хората.

Тагове:  Религия И Духовност Общ Изрази - Популярни