10 примера за щедрост

Щедростта е ценност, която дава на щедрия човек личност да дава на другите това, което има, а понякога дори и това, което няма, без да очаква нищо в замяна, по честен и открит начин. Ето десет примера за щедрост, които можете да намерите в обществото:

1. Действайте в извънредни ситуации

Когато възникнат извънредни ситуации и хората помагат, без да очакват нищо в замяна, като пожарникарите, те са добър пример за щедрост. Спешните случаи са непредсказуеми и се нуждаят от незабавна подкрепа от хората. Щедростта се отразява във времето и спешността, които тези групи хора отделят, за да помогнат на непознати.

2. Доброволец

Сътрудничеството в социалните дейности за подпомагане на общността, в която се инвестират само индивидуално време и усилия, е един от начините, по които се намира щедрост. Принадлежността или участието в групи за солидарност като доброволци помага да се опознаят други реалности и да се сподели стойността на щедростта с другите, които също са готови да помогнат, като им окажат нематериална помощ.

3. Споделете с другите

Щедрите хора споделят малки неща, за да накарат другите да се чувстват по -добре, без да бъдат питани. Те предлагат малки жестове на обич, когато споделят храна или дрехи, например по собствена инициатива.

4. Правете малки дарения

Щедростта се характеризира не с количеството, което се дава, а с качеството на това, което се дава. Малките дарения са примери за щедрост, тъй като те са израз на привързаност и загриженост по някаква причина, при която се знае, че това, което се дава е малко, но това е жест, който може да промени нещата за тези, които не дават нищо.

5. Помогнете на най -нуждаещите се

Щедростта може да бъде намерена в актове на помощ за и с най -нуждаещите се в обществото, като хора с увреждания и възрастни хора. Включването на тези групи в обществото с малко посещение или усмивка е символ на щедрост, тъй като за тях това означава много, въпреки че може да не означава нищо за обществото.

6. Дарете кръв

Даряването на кръв е щедър акт, защото можете да спасите живот с един прост акт, който отнема само малка част от времето на човек. Даряването на кръв за създаването на кръвни банки в държавните болници е жест на щедрост, който може да означава живот или смърт за непознат.

7. Погрижете се за околната среда

Грижата за околната среда чрез малки действия е пример за щедрост към средата, в която живеем. Нарича се щедрост, защото няма социално изискване за събиране на боклук, рециклиране или създаване на екологично съзнание с нашия вътрешен кръг, но така или иначе се прави, като се отделят усилия и време.

Вижте също Рециклиране.

8. Споделяне с бездомните

Включването и помощта при най -основните нужди на бездомните е пример за щедрост. Предоставянето на тези, които нямат същите възможности като тези, които имат дом, е символ на солидарност и съпричастност. Това е малък жест, който поражда чувство за принадлежност към тези, които нямат нищо.

Вижте също Солидарност.

9. Участвайте в групи за подкрепа

Участието на групи за подкрепа помага за подобряване на социалното съжителство и създаване на по -голямо разнообразие. Това е пример за разнообразие, защото, въпреки че не е необходима подкрепа, човекът се включва с тези, които се нуждаят от него, улеснявайки социалното включване.

Тагове:  Изрази - Популярни Наука Поговорки И Поговорки